Dette betyr drømmene dine

Ser du på drømmene dine som betydningsfulle beskjeder til deg selv, eller bare rent kaos hjernen din skaper etter en lang dag? Myten om at vi bare bruker omlag ti prosent av hjernen har ikke rot i virkeligheten. Forskning viser at hele hjernen er aktiv mens vi sover.

Når forskere nå kan bekrefte at vi bruker hele hjernen mens vi sover, er det svært fristende å tillegge drømmene større betydning enn det mange vil kreditere dem. Det virker også meningsløst å ikke gi drømmene en viktig plass så lenge vi faktisk drømmer.

Hvorfor skulle vi drømme hvis det ikke var av betydning for kroppen eller sjelen? Og hvordan kan det ha seg at så mange drømmer om de samme symbolene i helt klare sammenhenger? Hvor mange har ikke hatt falle-, fly, eller løpe-drømmer? Ofte dukker disse drømmene (og mange andre symboler) opp under helt bestemt hendelser i livet, og det er likt for de aller aller fleste.

SIGMUND FREUD OG CARL JUNG

Sigmund Freud

Moderne drømmeforskning begynner med Sigmund Freuds (1856 – 1939) teorier om underbevisste fortrengte begjær og instinkter, og utvikles videre av Carl Jung (1875 – 1961), som fremla banebrytende  teorier om arketyper og kollektiv ubevissthet.

Selv om mange av Freuds teorier rundt drømmer i dag virker nesten litt banale og ikke minst ekstremt seksualfikserte, hadde vi neppe vært der vi er i dag uten hans forskning og teorier.

Imidlertid er det oppdagelsen av REM-søvn (rapid eye movement) i 1953 som har brakt drømmeforskingen fremover.

FORSKJELLIGE TYPER DRØMMER

Det finnes forskjellige typer drømmer.  Klarsynte drømmer, for eksempel, skiller seg helt fra andre typer drømmer da de gir et forvarsel om noe som kommer til å skje. Mange klarsynte drømte for eksempel om katastrofen 11. september 2001, og tilsvarende med andre katastrofer. Ofte drømmer vi også om ting vi har mistet, for så å lete etter tingen på stedet vi drømte om dagen etter og finne det.

Deretter har vi såkalte våkne drømmer, også kalt bevisste  eller klare drømmer. De kjennetegnes ved at drømmeren er klar over at hun drømmer. Dette er kanskje det mest spennende området innen drømmeforskning. I klare drømmer har du adgang til alle minner og tankefunksjoner du har i våken tilstand, og kanskje opplever du ikke noen egentlig forskjell mellom drøm og våken tilstand.

Disse drømmene huskes ofte bemerkelsesverdig skarpt. I disse drømmene kan man ofte oppnå nærmest en rus av mental ekspansasjon.

Du er herre over din egen grenseløse virkelighet (som paradoksalt nok foregår i drømme),  og farger, lys, skarphet, lyd (blant annet musikk) og lukter virker mer tilstedeværende og ekte enn all verdens våkne virkelighet til sammen.

HVORDAN HUSKE DRØMMER

Å huske drømmer ligger naturlig for noen, mens andre igjen hevder at de faktisk aldri drømmer. Alle drømmer, hver natt, men kanskje har vi en innebygd mekanisme som hindrer oss i å huske? Kanskje drømmene noen ganger er såpass traumatiske at vi blir beskyttet fra dem på et vis? På samme måte som vi ikke husker vår egen fødsel?

SKRIV NED DRØMMENE DINE

Det kan man såklart spekulere i, men ønsker man å huske drømmene sine finnes det teknikker man kan bruke. Først og fremst kan du bestemme deg for at du vil huske drømmene dine før du legger deg.  Si høyt eller inni deg til deg selv før du legger deg, at du ønsker å huske drømmene dine. Dette fungerer som regel veldig bra, men er du utrent er det for gjort å glemme drømmene like etter at du har våknet hvis du ikke skriver dem ned.

Å skrive ned drømmene er noe som blir anbefalt av mange, og det kan være til god hjelp. Men ofte ligger de viktigste budskapene i drømmen i hva du føler, og også ofte i farger og dufter. Den følelsen du sitter igjen med etter en ubehagelig drøm kan ofte følge deg gjennom en hel dag, som om du ikke skulle ha klart å helt slippe taket i drømmetilstanden.

Da kan du være sikker på at det ligger viktige budskap i drømmen du har hatt, og innerst inne vet du best selv hvor skoen trykker. Se på symbolene du hadde i drømmen, og du vil fort se sammenhengen.

DRØMMESYMBOLER

Det finnes mange såkalte drømmeleksikon. Kanskje husker du disse fra du var yngre, og hvor morsomt det var å sitte å saumfare alle symbolene, for så å sammenligne dem med egne drømmer.

En repeterende tendens med de gamle ”oversiktsbøkene” er at de ofte varslet død og katatsrofer. For eksempel er det en kjent misoppfatning at det å miste tenner i drømme er ensbetydende med dødsfall i familie eller nær omgangskrets.

Det sier seg selv at dette ikke skaper særlig gode forutsetninger for seriøs forsking på egne drømmer. Undertegnede (red) ville verken hatt venner eller familiemedlemmer igjen hadde så vært tilfelle.

DU VET ALLTID BEST SELV

Drømmesymboler er langt vagere enn som så. Å miste tenner er en svært vanlig drøm. Men måten du mister tenner på – hvor mange tenner du mister, om du spytter dem ut eller svelger dem, om det er friske eller råtne tenner, hvordan følelsen er når du mister dem osv., sier mye mer om betydningen enn at du drømmer om at du mister dem.

Sist men ikke minst symboliserer det å miste tenner i drømme  at det skjer endringer i det virkelige liv. Det kan jo i enkelte tilfeller innebære et dødsfall, men det kan like gjerne bety at du skifter retning i livet på et eller flere plan, at du får ny jobb, avslutter et parforhold eller at du trenger å sette grenser. Og da er vi tilbake til det helt essensielle innen drømmetydning; du vet alltid best selv!

Likevel er det interessant å sette seg litt inn i symbolenes betydning. Drømmeforskning er et stort tema, og for dypere forståelse henviser vi til bøker om temaet.

Du vil trolig finne noe forskjellige betydninger av drømmesymboler, men i det store og det hele er teoriene ganske like. Til syvende og sist er det likevel du som avgjør om betydningen er riktig for deg. Som oftest vil du etter litt trening finne betydningen av symbolene selv,  fordi du setter dem i sammenheng med din egen livssituasjon. Vi tar kun for oss noen få farger og symboler her.

FARGENES BETYDNING I DRØMMER

Å drømme i farger er en treningssak på lik linje med å huske drømmer. I starten husker du kanskje drømmene dine i sorthvitt, men etter hvert som du gir drømmene dine mer og mer oppmerksomhet, vil både farger og lukter opptre. Under forsøk gjort i drømmelaboratorier, viser det seg at de som blir vekket under REM-søvn uten unntak husker farger.

Rødt står for vitalitet, lidenskap, liv, sinne og seksuell opphisselse. Rødvin kan knyttes til overdrivelse og sensualitet. Rødt er også blodets og vredens farge.

Oransje er fargen for fruktbarhet, håp, ny begynnelse og gryende åndelighet

Gult kan symbolisere klok bruk av makt og myndighet, men kan også, som i buddhistmunkenes safranfargede kjortler, stå for ydmykhet og betydningen av å tjene andre

Grønt er naturens, elementenes, sansenes og de fornyede krefters farge. men den kan også i enkelte yilfeller stå for misunnelse og forfall.

Blått i drømmer står vanligvis for ånd. Fargen representerer himmelens og rommets uendelighet, og samtidig kjortelen til Himmeldronningen, symbolet på Jomfru Maria. Fargen står også for intellekt, ro og kontemplasjon.

Videre står brunt for jorden, hvitt for renhet (men også sorg), sort for døden (men også oppstandelsen), og gull for guddomelighet, solen og maskulinitet.

SITUASJONER

Farger og symboler betyr mye, men like mye betyr det hvilken årstid du er inne i, hva slags elementer du omgir deg med (vann, ild, luft, jord), lyder og stemmer du hører, og ikke minst hvor du oppholder deg (byer, hus, i klasserom, i butikken osv.).

Vann symboliserer som regel følelser (å drukne i følelser, et hav av følelser og lignende) og det underbevisste (”stupe/dukke ned i det underbevisste”). Hvordan er vannet? Er det store, altoppslukende bølger? Blikkstille tjern? Svømmer du eller drukner du? Grunnt eller dypt? Hav eller innsjø? Snø eller is? Is kan blant annet si noe om stivnende følelser. Alle disse tingene gir deg en pekepinn.

Ilden er både fortærende og rensende, og i drømmer kan det ofte vitne om nødvendigheten av å ofre noe. Men logisk nok symboliserer ilden også det utemmelige og lidenskapelige, samt ambisjoner (”å brenne for noe”). Se etter hvilken sammenheng ilden dukker opp, og hvordan den ter seg.

Våren kan vitne om en ny start eller behovet for en ny start, på lik linje som høsten kan symbolisere at man har behov for å gå inn i en rolig tid der man kan nyte fruktene av lang tids arbeid, eller et behov for å være uproduktiv.

 

DYR

Dyr er spesielt kraftfulle drømmesymboler og har ofte en kollektiv betydning. Dyr i drømme kan være truende eller vennlige, ville eller tamme, reelle eller fantasidyr, og måten disse oppfører seg på er viktige holdepunkter for tolkning.

Hesten er vanligvis et symbol på menneskehetens temming av de ville naturkreftene, men har den vinger (pegasus) kan den representere frigjøring av energi til psykisk eller fysisk vekst.

Løven oppterer nesten alltid som et kongelig symbol på makt og stolthet, og representerer ofte det arketypiske, mektige og beundrende farsaspektet.

Fisk er gjerne benyttet som symbol på guddommelighet, og ofte står den for den åndelige overflod som menn og kvinner får næring fra. Den kan også representere innsikt i det ubevisste. Fisk som fanges i garn og bringes til overflaten, er et bilde på at slik innsikt kommer helt frem i lyset i det bevisste sinn.

I de fleste kulturer symboliserer fugler det høyere selv, skjønt småfugler som holder seg nær jorden, kan stå for mer tilgjengelig instinktiv visdom.

HUS OG BYGNINGER

Et annet viktig element i drømmer er hus og bygninger, dette fordi huset representerer jeg’et, altså drømmeren selv. Det var også en drøm om et hus som lå til grunn for Jungs teorier om det kollektivt ubevisste. Andre bygninger kan også representere drømmeren. For eksempel kan et tinghus symbolisere drømmerens dømmekraft, museer kan stå for fortiden, og fabrikker kan knyttes til kreativitet og produktivitet, avhengig av sammenhengen.

Bibiliotek symboliserer logisk nok kunnskap. Blir du forstyrret mens du leser? Er det en bok du ikke finner? Det kan bety at du trenger å søke mer kunnskap innenfor et tema før du tar en avgjørelse, eller det kan bety at du trenger mer konsentrasjon eller ro.

Et uferdig hus kan bety at drømmeren har sider ved seg selv hun trenger å jobbe mer med. Et falleferdig hus kan være et varsel fra det underbevisste om at det er på tide å våkne opp og ta vare på seg selv.

I likhet med sinnet består et hus av flere plan og avdelinger, alle med sine funksjoner, forbundet med hverandre med trapper og dører. Stuen kan representere det bevisste, mens kjelleren kan si noe om det ubevisste, og etasjene ovenpå kan symbolisere drømmerens åndelighet og høyere mål.

Et det rom i huset som ikke er i bruk? Hvordan ser rommet du oppholder deg mest ut i? Er det grått eller fargerikt? Er det låste dører noe sted? Huset i drømmer er et spennende tema som kan si mye om deg selv.

GJENSTANDER I HUSET

Videre finnes det symbolikk i alle typer gjenstander.

En klokke kan symbolisere drømmerens hjerte, og dermed vår mer emosjonelle side. Har klokken stoppet? Eller raser den ukontrollert av sted?


En søppeldunk står ofte for minner og plikter man ikke vil ha, eller sider ved seg selv drømmeren ønsker å fjerne. Føleglig kan også søppeldunken vitne om ønske eller behov for en ny start, og tømme og kvitte seg med det gamle.


Speil kan si noe om vår identitet. Er det du ser i speilet fremmed? Er det skremmende? Er det maskulint eller feminint? Eller er det tomt?

ANDRE SITUASJONER

Videre har man drømmer i alle ulike situasjoner. Butikker og penger symboliserer ofte mangfoldet av muligheter og belønninger livet tilbyr oss, og vår evne til å gripe dem. Det finnes et utall butikkmetaforer sinnet kan fremkalle.

Å være i en butikk rett før stengetid og ikke klare å bestemme seg for hvilken vare man skal kjøpe, å se noe på øverste hylle man ikke får tak i eller å oppleve å komme til kassen for å betale, for så å ikke ha nok penger, er alle typiske eksempler. Kanskje har du satt deg mål du streber med å nå i det virkelige liv? Eller har du tatt deg vann over hodet?

Drømmetydning er et stort tema, men den eneste som vet svaret på dine drømmer er deg selv. Etter hvert som du blir flinkere til å huske drømmene dine, vil du erfare at noen drømmer gjentar seg.

Legg merke til når de dukker opp. Er det når det skjer en endring i livet? Er det i forbindelse med flytting eller skifte av jobb? Eller når du får nye, kreative ideer? Etter hvert vil du se en sammenheng, og ofte får du både hjelp og inspirasjon fra drømmene dine.

Lær deg å drømme, det er gull verdt.

Del gjerne i sosiale medier <3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kommentarer

comments

7 Replies to “Dette betyr drømmene dine”

 1. Dette er et tema som interesserer meg mye, siden jeg har en del bevisste drømmer. Det er utrolig spennende. Jeg husker bestandig navn, klokkeslett, gatenavn og slike ting fra drømmer. Men har aldri tenkt noe særlig over fargesymbolikk. Marerittene er alltid mørke og grå. Skal prøve å tenke over farger nesten gang jeg har en “vanlig” eller bevisst drøm.

 2. Ja, jeg husker du hadde et innlegg om drømmer i bloggen din – kunne du ikke poste den på nytt i gudinnebloggen? Kunne godt tenke meg å lese den igjen 🙂

  Farger er kjempespennende! Etter at jeg begynte å huske farger har drømmene mine fått en ny dimensjon. Enkelte drømmer har så intense farger at de overgår alt vår virkelighet kan fremkalle. I disse drømmene – i min virkelighet – drar jeg “hjem”, altså over til den andre siden, der vi egentlig hører hjemme. Når jeg ønsker meg en slik drøm, ber jeg simpelthen om å få dra hjem, og da har jeg – konsekvent – slik vakre, fargesterke drømmer 🙂

 3. Jeg hadde faktisk planer om å poste innlegget på nytt. Problemet er at jeg har slettet den gamle bloggen min og er usikker på om jeg har det innlegget noen annen plass. Er jeg heldig så ligger det på den eksterne harddisken min.

  Jeg har noen drømmer som nesten har vært som “åpenbaringer”. Fargene er kanskje ikke så sterke, men de er lyse og musikken spiller en stor rolle. Den er nesten gudommelig.

 4. Spennende å lese, og kjenner meg igjen i noen av symbolikken.. har en tendens til å drømme i rødlige og svarte toner, men som oftest klarer jeg ikke å huske tydelig hva jeg drømte om, alle drømmene mine er så utydelige og preget av kaos.

 5. Jeg har alltid rare drømmer med mye farger, jeg har blandt annet rømt om at jeg er i hellveteog at det er en spessiel heksekunst bok jeg skal ha, som er beskyttet av flammer, å alle andre som har prøvd å få tak i den, har blitt til aske, mens jeg har plukket opp boken, åpnet den og så har det kommet noen krefter eller hva jeg skal kalle de, som har gått inn i meg og sånn helt plutselig har drømmen blitt avbrutt av at jeg våkner! O.o men denne har jeg drømt et par ganger, å jeg husker den bestandig O.o

Legg igjen en kommentar