Hvordan snu skuffelser til noe lærerikt

“Tenk positivt og vær takknemlig” er to utsagn som kan irritere på seg gråstein, og i verste fall gjøre vondt mye verre for de som er langt nede eller har gått på en smell.

Likevel er det slik at livet uunngåelig vil by på skuffelser for oss alle. Noen små, noen store, noen til og med katastrofale.

I de verste tilfellene skal man oppsøke profesjonell hjelp fra kvalifisert fagpersonale. Men i de fleste andre tilfeller av skuffelser – som enkelt og greit er en del av livets berg- og dalbane – kan man ta lærdom.

Du kan godt si at essensen er å “tenke postivt og å kjenne på takknemlighet”. Men begrepene kan nok virke overfladiske og lite gjennomtenkte om de kommer fra en som er på et godt sted, gitt som råd til en som ikke er på et godt sted.

Hvordan snu skuffelse til lærdom?

For å si det kort: en sak har alltid to sider.

Men det så mener jeg at hemmeligheten bak det å takle en skuffelse, er å forsøke å se den fra begge sider. For om du ikke er villig til å forsøke å sette deg inn i den andres ståsted, er du dømt til å bli et evig offer i saken. Da vil du bære nag veldig lenge, og det er verken sunt for kropp eller sjel.

I enkelte tilfeller er skuffelsene så store at konsekvensen er ekstreme følelser, som hat, hevn og forakt. Dette skader kun deg selv.

Hat er som å drikke gift og håpe på at den andre skal dø.

Du behøver ikke tilgi

I spirituell lære er det mye snakk om tilgivelse. Det er et begrep som kan gi frysninger nedover ryggen i mange tilfeller, og det har jeg full forståelse for. Når du føler at noen har gjort deg urett, så ønsker du en oppriktig unnskyldning, eller i verste fall hevn.

De siste du vil er å tilgi en person du mest av alt har lyst til å kaste mørke besvergelser over (joda, vi har alle vært der, det er ingen skam å innrømme).

Dessverre er realiteten slik at den andre parten mest sannsynlig også føler på at urett er blitt begått mot henne.


Before you judge a man, walk a mile in his shoes.

Den andres sko

Du ønsker ikke å tilgi, samtidig ønsker du ikke å gå rundt med vonde følelser. Da er det faktisk bare ett alternativ som gjenstår: aksept!

Aksepter at situasjonen er som den er. Du behøver på ingen måte akseptere uretten som har blitt gjort mot deg, men om du likevel aldri kommer til å få en unnskyldning, så kan du i det minste akseptere at du aldri får den. Det vil faktisk gi deg en form for sinnsro slik at du kan gå videre.

Altså aksept for at det har skjedd, ikke hva som har skjedd. Fortiden kan du uansett ikke endre på.

Å forsøke å se den andres perspektiv kan hjelpe enormt. Du behøver fortsatt ikke være enig, men vi ser ofte ikke bjelken i eget øye når vi føler oss krenket. Selvinnsikt og en anelse ydmykhet i slike situasjoner er derfor gull verdt.

Se på situasjonen din. Selv om det ikke føles rettferdig (kanskje er det heller ikke det), så spør deg selv: hva har jeg gjort for å tiltrekke meg denne situasjonen? Har du en energi som tillater gjentagende ting å dukke opp i livetditt? Har du sagt noe på en måte som åpner for tolkning? Eller er det kanskje noe du ikke har sagt, men som du bare har forventet at andre skal oppfatte likevel?

Å bli bedømt av andre

Det er alltid to sider av en sak

Uansett hvordan man ser det, så er det to sider av en sak. Selv i saker der det er åpenbart at den ene parten er offeret, så er det fortsatt to sider av saken. Rettferdig? Nei. Oppklarende? Ja.

Det blir som å studere en seriemorder. For å forstå gjerningspersonens neste trekk, må man sette seg inn i hvordan vedkommende tenker, og hvor dette tankemønsteret kommer fra. Først da kan man trekke en slutning, og kanskje redde liv.

At man studerer og setter seg inn i en – i våre øyne – ond persons tankesett, betyr ikke at vi sympatiserer med vedkommende. Men uten empati er vi ute av stand til å tolke situasjonen for det den er. Vi kommer langt med forståelse, uten at vi verken behøver å tilgi, sympatisere eller akseptere.

Sympati vs empati

Mange blander sympati og empati, og det kan fort bli et skummelt rot. Empati er altså evnen til å sette seg inn i en annen persons situasjon, men du synes ikke dermed synd på han. Sympati er ikke automatisk en forlengelse av forståelse og empati, men det kan være det.

Og slik er det også med situasjoner i våre liv. Vi havner i konflikter vi misliker, og hjernens automatiske og naturlige handling er å gå i forsvar, hvilket vil si at vi fordeler skyld og gjør oss selv til offer. Det er ikke et særlig sjarmerende trekk ved oss mennesker, når sant skal sies, men det er helt naturlig og vi gjør det alle sammen.

Å innta en offerrolle tapper oss for energi og tiltak. Det er lett å være offer, det er dessverre også ganske behagelig. Ved å påta oss en offerrolle slipper vi unna ansvar. Det er derfor så mange “velger” sykdom som identitet, den er lett å gjemme seg bak.

Alle mennesker har forskjellige referanser

Alle mennesker har forskjellige oppfatninger av livet, forskjellige måter å uttrykke seg på, og ikke minst forskjellige forventninger. Og forventninger har vi utifra egne referanser.

Hvilke referanser, erfaringer og måter å uttrykke seg på har den andre parten i saken, som du ikke har? Ofte beror konflikter på at partene har snakket forskjellig språk.

Ved å forsøke å se hvorfor den andre har handlet som hun har gjort, vil du mye lettere gi slipp på de vonde følelsene. Enkelte ting i livet kan vi ikke kontrollere, og andre menneskers reaksjoner er en av dem.

De som går rundt og tror og håper de kan forandre andre personer, kjemper en evig kamp de aldri vil vinne. Den eneste måten du kan “forandre” andre på, er å utvikle deg selv. Ved å utvikle deg selv, vil andre mennesker endre holdning til deg.

Så se deg i speilet og reflekter over hva som har vært din rolle i skuffelsen du opplevde. Var det noe du sa eller ikke sa? Var det noe du forventet utifra dine egne referanser? Var det noe i kroppsspråket ditt som signaliserte det motsatte av hva du sa? Var du ikke tydelig nok?

I de aller fleste tilfeller har vi selv en del av “skylden” for skuffelsen som oppsto. Den modige går i seg selv for å finne ut hvilken rolle hun hadde i situasjonen, og går deretter inn for å utvikle seg til det bedre.

Del gjerne i sosiale medier <3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

comments